اپلیکیشن مارا از بازار دانلود کنید(نیکا پرواز)
nika gif

ورود

ثبت نام

پس از اینکه یک حساب کاربری بسازید؛ شما میتوانید وضعیت درخواست ها، پیگیری خرید ها، درخواست استرداد بلیط و ... را از طریق حساب کاربری خودتان انجام دهید.
نام کاربری*
گذرواژه*
تکرار گذرواژه*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* شما با ایجاد حساب کاربری با تمامی شرایط و قوانین و حریم خصوصی در وبسایت ما موافقت میکنید.

هم اکنون عضو شده اید؟

ورود

ویزای اسپانیا

مدارک مورد نیاز سفارت اسپانیا

 • بررسی مدارک مورد نیاز ویزای شنگن توسط کارشناسان فروش تورهای اروپای الیادگشت
 • تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر
 • تکمیل مدارک مورد نیاز جهت درخواست ثبت نام
 • اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار با امضای صاحب گذرنامه به انضمام کلیه پاسپورتهای قدیمی
 • دو قطعه عکس جدید ۴.۵ x 3.5 رنگی با زمینه سفید که ۸۰% عکس دربرگیرنده صورت فرد متقاضی باشد
 • شناسنامه؛
 • تکمیل فرم اطلاعات برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه؛
 • مدارک مالی شامل نامه تمکن بانک به زبان انگلیسی به همراه گردش سه ماهه حساب که نشان دهنده میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد.

در صورتی که گواهی سپرده بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل، و اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید

 • مدت اعتبار نامه تمکن مالی و ریزپرینت ۶ ماه آخر ۱۰ روز است؛
 • حداقل مانده حساب برای هر متقاضی ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است و افزایش حساب ناگهانی مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد.
 • اسناد ملکی.
 • مدارک شغلی

کارمندان: گواهی اشتغال به کار روی سربرگ شرکت )با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر، و مدت زمان موافقت شده با مرخصی(،فیش حقوقی شش ماه آخر، لیست بیمه سابقه سنوات ، حکم کارگزینی

کارفرمایان: آگهی تأسیس  و تغییرات، آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، لیست بیمه و حقوق کارمندان، نامه تمکن مالی شرکت

تجار:  کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده

پزشکان:  پروانه دائم طبابت، کارت نظام پزشکی، پروانه مطب، آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و لیست پرداخت بیمه؛

مهندسان:  پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت؛

کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد:  پروانه بهره برداری، جواز کسب، آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و لیست پرداخت بیمه؛

بازنشستگان: حکم بازنشستگی و فیش حقوقی سه ماه آخر بازنشستگی )در صورت افزایش حقوق، حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود(؛

 • رضایت نامه محضری برای خانم های متاهل که تنها سفر می کنند و افراد زیر ۱۸ سال (درصورت عدم درخواست ویزا برای یکی از والدین) الزامی می باشد.
 • حضور مسافر در محل سفارت جهت ارائه مدارک و انگشت نگاری الزامی می باشد.
 • ترجمه کلیه مدارک به زبان اسپانیایی با مهر مترجم الزامی است.